FacebookTwitterLinkedInFlickrInstagramYouTubeRSS-Feed

Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmål (ECMI)

Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmål (ECMI) gennemfører praksis- og policy-orienteret forskning, informerer, dokumenterer og tilbyder rådgivning inden for mindretals-flertalsforhold i Europa. Det rådgiver europæiske regeringer og regionale mellemstatslige organisationer samt civilt samfundsorganisationer inkl. mindretals grupper. Centret samarbejder med akademiske netværk, medierne og offentligheden gennem rettidig levering af informationer og analyser.

ECMI organiserer dets aktiviteter omkring fem tematiske forskningsklynger. En klynge for Retsforhold og Forvaltning beskæftiger sig med evaluering og videreudvikling af juridiske standarder, der kan bidrage til konsolideret demokratisk ledelse på baggrund af etnisk mangfoldighed og menneskerettigheder. Andre forskningsklynger dækker Politik og Civilsamfundet, hvor der er fokus på mindretalspolitik, især mindretals mulighed for at deltage både i offentlige og civilsamfundsfunktioner. En Konflikt- og Sikkerhedsklynge fokuserer på konstruktiv konfliktstyring og tematiserer konflikter med en etnopolitisk dimension i Europa. En Kultur- og Mangfoldighedsklynge tematiserer kulturelle spørgsmål omkring mindretalseksistens, især sprog og uddannelse, men beskæftiger sig også med mindretallenes adgang til medierne. En Borgerskabs- og etikklynge fokuserer på både juridiske og sociopolitiske aspekter af medborgerskab i flertalssamfundet inklusive etiske spørgsmål, som tolerance, respekt og bidrag til samfundet.

ECMI har forbindelse til regioner med anspændte forhold i Europa gennem dets regionale associerede kontorer i Georgien og Kosovo samt underviser i institutions- og kapacitetsdannelse på multiniveau. Dette fokus er organiseret gennem en Trænings- og Teknisk Assistanceenhed i hovedkontoret og i samarbejde med NGO'er i hele Europa. I den sammenhæng trækker ECMI på den vellykkede historie, som styringen af mindretalsspørgsmål ved den tysk-danske grænse tilbyder.

ECMI blev grundlagt i 1996 af myndighederne i Danmark, Tyskland og Slesvig-Holsten. Det er en uafhængig og tværfaglig institution, der trækker på en international kernestab, suppleret med et antal eksterne seniorforskningslektorer fra hele Europa og ud over Europas grænser. Centret opretholder også aktive relationer med andre akademiske institutioner og NGO'er, der er involveret i konfliktløsning og interetniske forhold og som engagerer sig i samarbejdsprojekter på disse områder. Mens ECMIs kernefinansiering leveres af dets grundlæggere søger Centret aktivt projektbaseret finansiering til støtte for sine aktiviteter. ECMI ledes af en Bestyrelse på ni medlemmer fra Danmark, Tyskland, OSCE, Europarådet og Europaunionen, og det støttes i sin mission af et videnskabeligt Råd bestående af respekterede eksperter for mindretalsspørgsmål. ECMIs arbejdssprog er engelsk.

ECMI har til huse i en historisk bygning midt i Flensborg, hvor det gennemfører workshops, seminarer og konferencer. Dets specialiserede bibliotek er midtpunktet for ECMIs forskningsprojekter samt informationsprogrammet. Disse aktiviteter støttes af en dedikeret, administrativ stab og et biblioteksteam.

To top

Border Region

ECMI founders:

The German Federal GovernmentThe German
Federal Government
The Danish GovernmentThe Danish
Government
The Federal State Schleswig-HolsteinThe Federal State
Schleswig-Holstein