FacebookTwitterLinkedInFlickrInstagramYouTubeRSS-Feed

Press

10-03-2010

Press Release

Mindretalsdepartementet fra det Georgiske Reintegrationsministerie på studiebesøg i grænseregionen

I samarbejde med Europarådet og Danida arrangerer ECMI i dagene fra den 8.-11. marts en studierejse for repræsentanter for det georgiske Ministerium for Reintegration til den dansk-tyske grænseregion. Det sker indenfor rammerne af det fælles program “God regeringsførelse, menneskerettigheder og retsstat”. Besøget er tilrettelagt med særligt henblik på at styrke de georgiske myndigheders kendskab til europæiske modeller for mindretalsbeskyttelse. Delegationen fra Georgien på otte personer er ledet af viceministeren Elene Tevdoradze, og ledsaget af repræsentanter fra ECMI’s regionale kontor i Georgien. De vil under opholdet i grænselandet stifte nærmere bekendtskab med mindretalsforholdene på både den danske og tyske side af grænsen, og vil bl.a. mødes med repræsentanter for kommunale og amtslige myndigheder, Landdagen i Kiel samt en række midretalsorganisationer.

Repräsentanten des Georgischen Ministeriums für Reintegration auf Studienbesuch in der Grenzregion

In Zusammenarbeit mit dem Europarat und Danida organisiert das ECMI für Repräsentanten des Georgischen Ministeriums für Reintegration in der Zeit vom 8. bis 11. März eine Studienreise ins deutsch-dänische Grenzland. Diese Veranstaltung ist Teil des gemeinsamen Programms „Gute Regierungsweise, Menschenrechte und Rechtstaat“. Die Studienfahrt soll den georgischen Behördenvertretern einen besseren Einblick in die verschiedenen europäischen Modelle des Minderheitenschutzes vermitteln. Die Delegation, besteht aus acht Personen, wird von der Vizeministerin Elene Tevdoradze geleitet und von Repräsentanten des ECMI Regionalbüro in Georgien begleitet. Während ihres Besuches im Grenzland werden die Minderheitenverhältnisse auf beiden Seiten der Deutsch-Dänischen Grenze im Einzelnen betrachtet. Treffen mit Repräsentanten auf kommunaler und regionaler Seite (u.a. Landtag in Kiel) sowie der Minderheitenorganisationen finden ebenfalls statt.

Georgian Ministry for Reintegration, Minority Division on study tour in the Danish-German border region

As part of the Council of Europe, Danida and ECMI programme “Enhancing good governance, human rights and the rule of law”, ECMI is organizing a study tour for the representatives of the Georgian Ministry for Reintegration, the Minority Division, to the Danish-German border region in the period 8-11 March. The visit aims at strengthening the Georgian authorities’ knowledge of European models for the protection of ethnic and national minorities. The eight-person delegation from Georgia is led by Deputy Minister Mrs. Elene Tevdoradze, and accompanied by the representatives of the ECMI’s regional office in Georgia. During the visit to the border region the delegation will have the opportunity to look at the minority situation on the Danish and the German sides of the border, and will meet with local council and province authority representatives, the Parliament in Kiel as well as with a number of minority organizations.

Files:

ECMI founders:

The German Federal GovernmentThe German
Federal Government
The Danish GovernmentThe Danish
Government
The Federal State Schleswig-HolsteinThe Federal State
Schleswig-Holstein