Implementacija ljudskih prava u Srbiji i Crnoj Gori

 

The Danish Institute
for Human Rights

Ministarstvo za ljudska i manjiska prava Srbije i Crne Gore

   

 

Plan izveštavanja

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ICCPR)

Srbija