Implementacija ljudskih prava u Srbiji i Crnoj Gori

 

The Danish Institute
for Human Rights

Ministarstvo za ljudska i manjiska prava
Srbije i Crne Gore

 

Pregled Projekta

 

 

Izveštavanje i praćenje

 

 

 

 

 

 

 

Zakondavna reforma

 

  • Srbija: 
     

 

 

 

  • Crna Gora:
     

 

Materijal sa ovog diska nastali su u okviru inicijativa podrške Ministarstvo za ljudska i manjiska prava Srbije i Crne Gore, koju je finansiralo Dansko ministarstvo spoljnih poslova, a implementirao Danski institut za ljudska prava i Evropski centar za  manjinska pitanja u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjiska prava Srbije i Crne Gore.