ECMI Welcomes Researchers Affected by the War in Ukraine

2022-03-08

The ECMI announces its readiness to host academics and scholars displaced by the war in Ukraine. The ECMI is an international research centre with a network from around the world and expertise in many different disciplines of minority research. This includes extensive experience working within Ukraine since 2014.

In recent days, a number of German foundations have announced programmes offering financial support to scholars, who have fled Ukraine because of the Russian invasion. Most of these programmes require a sponsoring institution in Germany.

The ECMI is ready to sponsor displaced Ukrainian scholars, who work in the area of minority issues, broadly defined. By this we mean the study of ethnic and national minorities across all disciplines within the social sciences and humanities, including law, sociology, political science, ethnography, anthropology, international relations, history, cultural studies and others. We offer a vibrant community of researchers and practitioners working on minority issues across Europe. 

Currently, the main German foundations, which have offered financial assistance programmes include:

Interested academics (PhD students, post-docs as well as established researchers) are encouraged to check the eligibility criteria. The founding application will be prepared jointly by the ECMI staff and the researcher in need, and submitted by the ECMI. If successful, the ECMI will also help with all resettlement needs in Flensburg.

If you would like to apply, please contact Dr. Felix Schulte (schulte@ecmi.de) and provide the following initial information:

  • contact details and basic information about your situation
  • research portfolio (link to your institution’s website, Google Scholar, ORCID, etc.)

For more information, please contact Dr. Felix Schulte.

***

Європейський центр з питань меншин пропонує підтримку дослідникам/-цям та вченим з науковим ступенем, що постраждали унаслідок війни в Україні 

Європейський центр з питань меншин (ЄЦПМ) висловлює готовність стати приймаючою організацією для українських дослідників/-ниць та вчених з науковим ступенем, які постраждали унаслідок війни в Україні. 

ЄЦПМ є міжнародним науково-дослідним інститутом із широкою експертною мережею та відповідними фаховими знаннями у галузі національних та етнічних меншин. З 2014 року ЄЦПМ здійснює свою діяльність в Україні та втілив там низку проєктів з підтримки національних та етнічних спільнот. 

Протягом останніх днів низка німецьких фондів оголосила про програми фінансової підтримки вчених, які вимушені були покинути Україну через вторгнення Росії. Передумовою для участі у більшості з цих програм є наявність так званої «спонсорської» установи (приймаючої організації) в Німеччині.   

ЄЦПМ готовий виступити у ролі приймаючої організації для постраждалих науковців з Україні, що досліджують питання меншин. Ми відносимо сюди вивчення етнічних та національних меншин через призму усіх соціальних та гуманітарних наук, включно з правознавством/юриспруденцією, соціологією, політологією, етнографією, антропологією, міжнародними відносинами, історією, культурологією тощо.  

Наразі наступні німецькі фонди пропонують програми фінансової допомоги (стипендії):

Якщо Ви є представником/-цею наукової спільноти (наприклад, Ви є аспірантом/-кою, науковцем зі ступенем кандидата чи доктора наук, академіком) та зацікавлені в поданні заяви на отримання однієї з перерахованих вище стипендій разом з ЄЦПМ, то 

  1. ознайомтесь, будь ласка, спочатку з вимогами до кандидатів/-ок, опублікованими на відповідних сайтах фондів. Якщо Ваш науковий профіль відповідає вимогам однієї із вище зазначених програм, то

  2. заявіть, будь ласка, про Ваше бажання щодо отримання підтримки від ЄЦПМ, написавши електронного листа старшому науковому співробітнику ЄЦПМ - пану Феліксу Шульте schulte@ecmi.de  із зазначенням наступних даних:

    • Ваші контактні дані та основна інформація про Ваше місце перебування та особисті обставини на даний момент,

    • наукове портфоліо (посилання на Ваш профіль у науковій установі, google scholar, ORCID тощо) 

Аплікаційна форма буде підготована співробітниками/-цями ЄЦПМ спільно з дослідником/-цею та подана ЄЦПМ на розгляд грантодавцю. Якщо заяву на отримання стипендії буде схвалено, то ЄЦПМ надасть додаткову допомогу з організацією переїзду у Фленсбург.  

У разі виникнення питань звертайтесь, будь ласка, до старшого наукового співробітника центру - пана Фелікса Шульте schulte@ecmi.de .

Back to overview

ECMI Founders