ECMI Publications Database

Україна: чотири шляхи до сталого управління етнокультурною різноманітністю
Author:
Tove H. Malloy
Pages:
18
Source:
European Centre for Minority Issues
Release Date:
09-10-2017

Реформа - це слово, що часто використовується на позначення демократичних перетворень в Україні, які стали можливими унаслідок зміни режиму після мітингів та демонстрацій на Майдані на зламі 2013-2014 років. На жаль, дуже мало аналітиків вважають управління етнокультурною різноманітністю та захист національних меншин важливими аспектами реформ. Становлення сталих та дієвих міжнаціональних структур отримує належну увагу лише невеликого кола правозахисників. Хоча про спалахи міжетнічної напруженості знає кожен, питання створення сталих правових та політичних інститутів для розвитку стабільних та мирних міжетнічних відносин відсутнє на порядку денному більшості міжнародних дебатів про майбутнє України. Розповсюдженим є твердження проте, що територіальні та адміністративні реформи, які мають велике значення для майбутнього держави, здебільшого є "етнічно нейтральними". У цьому Бюлетені розглядаються чотири шляхи до сталого державного управління етнокультурною різноманітністю та стабільних міжетнічних відносин в Україні, а також запропоновано законодавчо закріплений відкритий діалог і інформаційно-просвітницькі кампанії як ефективний засіб запобігання напруженню.

Back to overview

ECMI Founders