FacebookTwitterLinkedInFlickrInstagramYouTubeRSS-Feed

Forord af Björn Engholm

Med Kurt Hamer's død den 3. januar 1991 mistede mindretallene i det dansk-tyske grænseland en god ven. Gennem sit næsten tre årtier lange politiske virke var han på afgørende vis med til at præge forholdet til mindretallene nord og syd for grænsen.

Den 1. november 1988 overtog Kurt Hamer som kommitteret for spørgsmål vedrørende det danske og det tyske mindretal samt for frisiske anliggender et opgavefelt, som han til det sidste arbejdede for. Desværre blev der ham kun lidt tid forundt til også i dette embede at sætte sig ind for sine idealer og mål.

Kurt Hamer var mig en idérig hjælper. Han kunne øse af en rigdom på erfaring og viden, og gang på gang satte hen retningsgivende signaler. Til hans storartede ideer hørte forslaget om at oprette et europæisk centrum for mindretalsspørgsmål i det dansk-tyske grænseland - en plan, hvis realisering han nu ikke længere selv kan medvirke til.

Kort før sin død forfattede han vedlagte betænkning, som jeg i dag vil overgive til offentligheden som hans forpligtende arv for en fremtidsorienteret mindretalspolitik.

Björn Engholm
Ministerpræsident i Slesvig-Holsten

Kurt Hamer

ECMI founders:

The German Federal GovernmentThe German
Federal Government
The Danish GovernmentThe Danish
Government
The Federal State Schleswig-HolsteinThe Federal State
Schleswig-Holstein